SELEKTYWNA ZBIÓRKA, SEGREGACJA
I RECYKLING ODPADÓW

15. KONFERENCJA

30 STYCZNIA - 1 LUTEGO 2024 / ŁOCHÓW I ONLINE

ImageImageImageImage
REJESTRACJA
Dni
Godzin
Minut
Sekund

DO
KONFERENCJI
POZOSTAŁO:

367

uczestników konferencji w 2023 r.

45

Prelegentów
i Panelistów w 2023 r.

33

Partnerów i Patronów
w 2023 r.

Dlaczego warto wziąć udział?

15. Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów odbędzie się w formie hybrydowej w dniach 30 stycznia - 1 lutego 2024 r. w Łochowie w Pałac i Folwark Łochów oraz online.

Wydarzenie to tradycyjnie otwiera sezon konferencji w branży odpadowej.
Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów to:

- ramy prawne i organizacyjne systemu selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu odpadów
- system kaucyjny
- recykling papieru i opakowań wielomateriałowych
- rynek surowców w Polsce – efektywność zagospodarowania i koszty
- centra recyklingu i PSZOKi jako kluczowe elementy gminnego systemu zbiórki i przetwarzania odpadów
- praktyczne zagadnienia selektywnej zbiórki i recyklingu wybranych frakcji i grup odpadów
- wizyta na instalacji recyklingu opakowań wielomateriałowych


W dniu poprzedzającym konferencję spotkajmy się na Abrysówce - naszym nieformalnym, zapoznawczym spotkaniu biznesowym. To doskonała okazja na nawiązanie nowych kontaktów już przed rozpoczęciem wydarzenia.

Do miłego zobaczenia na konferencji!
OrganizatorzyZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

29 STYCZNIA

30 STYCZNIA

31 STYCZNIA

1 LUTEGO

20.00
ABRYSówka!

- Obrady merytoryczne
- Kolacja bankietowa
w Pałac i Folwark Łochów

- Obrady merytoryczne

- Atrakcje
- Kolacja regionalna na terenie Folwarku

Wyjazd na instalację recyklingu opakowań wielomateriałowych

Dobre wspomnienia


:)

CO WAS CZEKA NA KONFERENCJI?

dr inż. Barbara Kozłowska
Politechnika Łódzka
Dyrektor Programowy Konferencji

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

Andrzej Sobolak
Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów Biorecykling

Piotr Matuszewski
Abrys

Tomasz Szymkowiak
Abrys

Paulina Wolna
Abrys

Katarzyna Godlewska
Stowarzyszenie Papierników Polskich

Krzysztof Kawczyński
Krajowa Izba Gospodarcza

Łukasz Sosnowski
Fundacja ProKarton

Konrad Nowakowski
Polska Izba Odzysku
i Recyklingu Opakowań

PROGRAM KONFERENCJI

POBIERZ PROGRAM PDF

30 STYCZNIA 2024 - I DZIEŃ OBRAD KONFERENCJI

10:00
Otwarcie obrad konferencji
Robert Rosa, Abrys

SESJA 1: RAMY PRAWNE I ORGANIZACYJNE SYSTEMU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI, SEGREGACJI
I RECYKLINGU ODPADÓW

10:20
Nowy system ROP – oczekiwania rynku i perspektywy wdrożenia
Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza

10:40
Zmiany wynikające z nowego rozporządzenia opakowaniowego (PPWR)

Filip Piotrowski, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

11:00
ESRS E5: Gospodarka o obiegu zamkniętym w raportowaniu zrównoważonego rozwoju
dr inż. Agnieszka Sznyk, INNOWO, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

11:20
System kaucyjny, a ROP
Anita Palukiewicz, Kancelaria prawna SSW

11:30
Panel dyskusyjny

Prowadzący:
Piotr Talaga
, Przegląd Komunalny, Abrys

Michał Dąbrowski, Polska Izba Gospodarki Odpadami

Paneliści:

Karol Wójcik, Izba Branży Komunalnej

Andrzej Sobolak, Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów Biorecykling

Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza

Anita Palukiewicz, Kancelaria prawna SSW

Krzysztof Gruszczyński, ALBA POLSKA

12:20
Przerwa na kawę

SESJA 2: SYSTEM KAUCYJNY, ROP I ROZPORZĄDZENIE PPWR

12:50
System kaucyjny ante portas - mapa drogowa
dr Jędrzej Bujny, BUJNY prawo dla ekosystemu

13:10
Nowe wyzwania dla zbiórki i recyklingu baterii w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i zużytych baterii
Mirosław Baściuk, Asekol Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
i Organizacja Odzysku Opakowań

13:25
System Kaucyjny ZWROTKA S.A. - pierwszy polski podmiot reprezentujący
Krzysztof Hornicki, Grupa Biosystem

13:40
Wpływ zmian strumienia odpadów na rentowność zakładów gospodarki komunalnej

Daniel Stawecki, GPK Głogów

14:00
#SMARTedu w mieście i biznesie w świetle nowej legislacji

Krzysztof Kieszkowski, Fundacja Odzyskaj Środowisko

14:20
Przerwa na lunch

15:20
Panel dyskusyjny

Prowadzący:
Jakub Pawłowski
, dziennikarz

Krzysztof Hornicki, Grupa Biosystem

Paneliści:

Michał Kusz, GREEN RECOVERY Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań

Filip Piotrowski, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Łukasz Sosnowski, Fundacja ProKarton

Magdalena Dziczek, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

16:20
Zakończenie I dnia obrad konferencji

20:00
Kolacja bankietowa w hotelu Folwark Łochów

31 STYCZNIA 2024 - II DZIEŃ OBRAD KONFERENCJI

10:00
Otwarcie drugiego dnia obrad konferencji

SESJA 3: RECYKLING PAPIERU I OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH

10:10
Upcycling, downcycling i recycling. O co w tym chodzi?
dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

10:30
Kartony do płynnej żywności w systemie gospodarki odpadami
Łukasz Sosnowski, Fundacja ProKarton

10:40
Segreguj z PreZero - rola edukacji w systemie selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów
Patrycja Sopalska, PreZero

11:00
Recykling kartonów po płynnej żywności w zakładach Stora Enso i Plastigram
Monika Sommer, Tetra Pak

11:10
Historia jednej inicjatywy...

Tadeusz Pokrywka, Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań

11:30
Systemy recyklingu i zbiórki opakowań wielomateriałowych w Polsce
Konrad Nowakowski, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

11:50
Przerwa na kawę

SESJA 4: PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI I RECYKLINGU WYBRANYCH FRAKCJI
I GRUP ODPADÓW

12:20
Cele stawiane przed systemem zbiórki odpadów i droga do ich osiągniecia

Szymon Krenke, Eggersmann

12:30
Odpady komunalne w nowej kadencji 2024-2028: Brak recyklingu to kary finansowe, które zmniejszą liczbę inwestycji i dynamikę rozwoju gminy. Jak temu zapobiec i uratować finanse?

Jakub Sprusiński, T-MASTER

12:40
Panel dyskusyjny

Prowadzący:
Tomasz Szymkowiak
, Abrys

Sławomir Kraus, Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa

Paneliści:

Jacek Połomka, Łużyckie Centrum Recyklingu

Andrzej Sobolak, Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów Biorecykling

Mirosław Baściuk, Asekol Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznegoi Organizacja Odzysku Opakowań

Piotr Szewczyk, Rada RIPOK, ZUOK Orli Staw

Jakub Sprusiński, T-MASTER

14:00
Lunch

16:00
Czas na atrakcje dla uczestników konferencji

Warsztaty: ceramiczne, tkackie, piekarnicze

19:00
Kolacja w Pałacu Łochów

POZNAJ PRELEGENTÓW

Łukasz Sosnowski, Fundacja ProKarton

Icon

Przeczytaj więcej o Prelegencie

Łukasz Sosnowski

prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Montesquieu w Bordeaux, ekpert ds. GOZ - gospodarki o obiegu zamkniętym. Od 2020 r. Prezes Fundacji ProKarton działającej na rzecz branży opakowań kartonowych do płynnej żywności, od 2021 r. członek Zarządu Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK. W swojej pracy zawodowej skupia się na cyrkularnych regulacjach, systemie gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej. W latach 2009-19 związany z administracją rządową, koordynator opracowania polskiej Mapy drogowej gospodarki o obiegu zamkniętym.

dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka

Icon

Przeczytaj więcej o Prelegentce

dr inż. Barbara Kozłowska pracuje jako adiunkt na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Jest specjalistą ds. gospodarki odpadami, ekspertem Rady RIPOK. Jest autorem licznych publikacji, opracowań, opinii, projektów, prac i ekspertyz w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, medycznymi i przemysłowymi, szczególnie w zakresie rozwiązań systemowych. Jest członkiem Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Łodzi. Jest pomysłodawcą, organizatorem i Kierownikiem Studiów Podyplomowych Zarządzanie Gospodarką Odpadami Komunalnymi. W roku 2015 otrzymała Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” przyznaną przez Ministra Środowiska.

Konrad Nowakowski, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań

Icon

Przeczytaj więcej o Prelegencie

Doradca ds. ekoprojektowania, opakowań i środowiska.
Prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań PIOIRO

Andrzej Sobolak, Stowarzyszenie na rzecz recyklingu bioodpadów Biorecykling

Icon

Przeczytaj więcej o Prelegencie

Ekspert, teoretyk i doświadczony praktyk odpadowy. Od 2012 do 2016 kierował i rozbudował jedną z najnowocześniejszych instalacji odpadowych. Tam też powstała pierwsza w Polsce w pełni funkcjonalna instalacja do fermentacji bioodpadów z odpadów komunalnych. W kolejnych latach jako niezależny ekspert opracował koncepcje dla różnych zakładów biologicznego przetwarzania odpadów. Od 2019 roku w zarządzie miejskiej spółki Ekosystem zarządzającej gospodarką odpadami we Wrocławiu, gdzie opracowuje i wdraża strategię odpadową dla miasta Wrocławia. Aktywnie uczestniczy w imieniu Wrocławia w pracach Komisji Odpadowej Unii Metropoli Polskiej. Współzałożyciel i od początku istnienia Prezes Stowarzyszenia Biorecykling. Popularny wykładowca, chętnie publikowany w czasopismach branżowych felietonista oraz autor specjalistycznych artykułów na temat bioodpadów i oraz istotnych problemów odpadowych.

Filip Piotrowski, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Icon

Przeczytaj więcej o Prelegencie

Filip Piotrowski, członek Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, zaangażowany w projekty dotyczące zmian prawnych, wspierający samorządy i przedsiębiorstwa we wdrażaniu zasad zero waste. Jako członek zespołu tworzącego nowe kampanie społeczne i innowacyjne rozwiązania infrastrukturalne, współpracuje z samorządami lokalnymi w celu zmniejszenia ilości odpadów komunalnych. Zawodowo, w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, realizuje projekty związane
z różnorodnością społeczną, których istotnym elementem jest wykorzystanie danych związanych
z systemem zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych.

Michał Kusz, GREEN RECOVERY Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań

Icon

Przeczytaj więcej o Prelegencie

Prezes Zarządu GREEN RECOVERY Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Ponad 19-letnie doświadczenie w zarządzaniu procesami funkcjonowania organizacji odzysku i realizacji obowiązków w zakresie wprowadzanych opakowań, baterii oraz sprzętu elektrycznego. Współpracował z największymi firmami zajmującymi się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów oraz przedsiębiorstwami wprowadzającymi opakowania, baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Magdalena Dziczek, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

Icon

Przeczytaj więcej o Prelegentce

Magdalena Dziczek – absolwentka Zarządzania Strategicznego w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie oraz skandynawistyki na Uniwersytecie SWPS. Doktorantka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2010 roku zajmuje się gospodarką odpadami. Reprezentowała Krajową Izbę Gospodarki Odpadami w Brukseli oraz współpracowała z Municipal Waste Europe. Dzięki tej współpracy aktywnie zaangażowała się w tworzenie założeń Pakietu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Reprezentowała MPO w Warszawa Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektora Działu Strategii. Obecnie reprezentuje Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Peroduktów w Opakowaniach EKO-PAK, pełniąc funkcję członka zarządu i dyrektora Biura. Zaangażowana w prace EUROPEN, dzięki któremu aktywnie uczestniczy w tworzeniu unijnych regulacji odpadowych i opakowaniowych. Wspólnie z Nestle Polska i Pepsico Polska realizuje projekt ReFlex dedykowany sortowaniu
i recyklingowi elastycznych odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych. W swojej pracy
i badaniach naukowych koncentruje się na doskonaleniu systemu gospodarki odpadami w Polsce, szczególnie w kontekście budowania Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Krzysztof Hornicki, Grupa Biosystem

Icon

Przeczytaj więcej o Prelegencie

Dyrektor ds. Rozwoju w Grupie BIOSYSTEM

Członek Zarządu w Systemie Kaucyjnym ZWROTKA S.A.

Członek Zarządu w Krajowej Izbie Gospodarczej "Przemysł Rozlewniczy”

Ekspert ds. ochrony środowiska.


Na co dzień zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania w przedsiębiorstwie obszarem szeroko pojętej ochrony środowiska.Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku ochrona środowiska, uczestnik programu doktorskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.


Od ponad 15 lat prowadzi audyty, szkolenia i doradztwo środowiskowe, umożliwiające krajowym przedsiębiorcom spełnianie wymagań wynikających z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.

dr inż. Agnieszka Sznyk, INNOWO, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

Icon

Przeczytaj więcej o Prelegentce

dr inż. Agnieszka Sznyk – Prezes INNOWO, Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju


Ekspert od spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa. Członek Kolegium Doradców przy Prezesie Sieci Łukasiewicz. Członek Grupy Koordynującej przy European Circular Economy Stakeholder Platform, inicjatywy Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Komitetu Społeczno-Gospodarczego.

Ekspert grupy roboczej ds. gospodarki obiegu zamkniętego Krajowej Inteligentnej Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Od lat związana ze środowiskiem NGO, przez wiele lat pracowała dla WWF. Inicjatorka i koordynatorka Polish Circular Hotspot, (platformy mającej na celu podejmowanie działań i łączenie różnych grup interesariuszy na rzecz zmian cyrkularnych w Polsce) oraz paneuropejskiej kampanii edukacyjnej „Circular Week”.

Realizuje liczne projekty we współpracy z samorządami lokalnymi na rzecz implementacji strategii cyrkularnych dla miast, m.in. wspólnie z Fundacją Metabolic jest liderem projektu Circular Cities w ramach którego opracowane zostały strategie cyrkularne dla 3 polskich miast pod kątem ich cyrkularności i możliwości zamykania obiegów.

Autorka licznych raportów i artykułów m.in. „Środowiskowe aspekty eko-projektowania”, „Opracowanie metodyki i identyfikacja wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym dla gospodarki Polski w ujęciu regionalnym”, „Metodologia dopasowania cyrkularnych modeli biznesowych do priorytetowych sektorów wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce”.

Daniel Stawecki, GPK Głogów

Icon

Przeczytaj więcej o Prelegencie

Daniel Stawecki (ur.1975r.), Wiceprezes Zarządu w GPK Głogów Sp. z o.o. (właściciele Gmina Miejska Głogów 51% oraz PreZero Polska Sp. z o.o. 49%) – absolwent Politechniki Wrocławskiej - wydział mechaniczny. Ukończył studia podyplomowe w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie
z zakresu zarządzania spółkami z udziałem JST. Odbył kursy i szkolenia z zakresu m.in. prawa zamówień publicznych, ochrony środowiska, systemów zarządzania ISO (audytor systemów zarządzania środowiskiem, jakością i bhp).


Posiada 27 letnie doświadczenie zawodowe, w którym od samego początku związany jest z szeroko rozumianą gospodarką odpadami. Od roku 2010 pełni funkcję członka zarządu w GPK Głogów, w tym czasie brał czynny udział w przygotowaniu biznesplanu, a następnie budowie Instalacji Komunalnej MBP (2015r./2018r. - ca 30 MLN PLN) oraz Składowiska (2019r.-ca 5 MLN PLN). Zarządzana Spółka zatrudnia blisko 250 osób, świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianej estetyzacji – zajmuje się konserwacją zieleni, utrzymaniem dróg (zima, lato) i kompleksowo obsługuje miasto Głogów oraz gminy ościenne w zakresie zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych (łącznie blisko 100 tys. mieszkańców, strumień odpadów ok. 40 tys. Mg). Od lat działa w ramach Związku Pracodawców Rady RIPOK, a od 2023 roku jest Członkiem Zarządu. Dodatkowo z jego ramienia działa w pracach Zespołu ds. Recyklingu przy Rzeczniku Średnich i Małych Przedsiębiorstw.

Monika Sommer, Tetra Pak

Icon

Przeczytaj więcej o Prelegentce

Monika Sommer pełni funkcję Managera ds. Zrównoważonego Rozwoju dla Polski i krajów bałtyckich w firmie Tetra Pak, będącej światowym liderem w zakresie przetwarzania i pakowania żywności. Do obszarów jej odpowiedzialności należą gospodarka o obiegu zamkniętym, innowacyjne technologie recyklingu, zmiany legislacyjne związane z gospodarką opakowaniową oraz rozwijanie współpracy z interesariuszami w celu zwiększania stopy recyklingu opakowań Tetra Pak. Podczas swojej kariery Monika pracowała w Komisji Europejskiej w dziale DG ENVI, firmie consultingowej i prowadziła międzynarodowe projekty środowiskowe.

Tadeusz Pokrywka, Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań

Icon

Przeczytaj więcej o Prelegencie

Tadeusz Pokrywka - polityk, działacz samorządowy, były poseł na sejm, były prezydent miasta Legnica, inicjator specjalnych stref ekonomicznych, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Spożywczego i Opakowań, która jest realizatorem Dobrowolnego Porozumienia REKARTON, czyli pierwszego w Polsce porozumienia samorządu gospodarczego reprezentującego grupę przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych oraz środki niebezpieczne w opakowaniach w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz z opakowań po środkach niebezpiecznych, z wyłączeniem środków ochrony roślin.


Porozumienie zostało zawarte 11 lutego 2014 roku pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Opakowań, a Panem Adamem Struzikiem Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Porozumienie to jest kontynuacją i rozszerzeniem działalności Programu REKARTON, czyli nowatorskiej i w pełni dobrowolnej inicjatywy przemysłu sokowego, mleczarskiego i opakowaniowego aktywnie wspierającej zbieranie i recykling zużytych kartoników po mleku i sokach w Polsce w latach 2007-2013.W ramach realizacji Dobrowolnego Porozumienia od podstaw zbudowany został ogólnokrajowy efektywny system zbierania i zagospodarowywania odpadów opakowaniowych po kartonach do żywości płynnej. Obecnie recykling realizowany jest w pięciu zakładach. Do dotychczas działających recyklerów dołączyła firma Stora Enso w Ostrołęce z nową inwestycją dedykowaną wyłącznie recyklingowi kartoników po mleku i sokach.


W porozumieniu z Nestle Polska i Pepsico Polska realizujemy projekt ReFlex dotyczący zbierania
i recyklingu szczególnego rodzaju odpadów opakowaniowych wielomateriałowych z przewagą tworzyw sztucznych (po chipsach, batonach i innych wyrobach spożywczych). Promocją wśród firm zajmujących się selektywnym zbieraniem zajmuje się Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań
i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK.


Skutecznie wdrażamy technologię produkcji wyrobów gotowych z odpadów po recyklingu kartoników
i odpadów typu Reflex.

Szymon Krenke, Eggersmann

Icon

Przeczytaj więcej o Prelegencie

Zajmuje się sprzedażą, projektowaniem i prowadzeniem projektów uruchomień instalacji sortowniczych oraz instalacji biologicznego przetwarzania. Jako inżynier i dzięki metodycznej pracy
z sukcesem doprowadziłem do zbudowania kilkudziesięciu inwestycji znaczne zwiększającej ilość przetwarzanych odpadów na wielu instalacjach w Polsce i za granicą. Szerokie doświadczenie zawodowe na każdym z etapów budowy instalacji MBA sprawia iż, jestem się specjalistą w dziedzinie przetwarzania odpadów.

Mirosław Baściuk, Asekol Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań

Icon

Przeczytaj więcej o Prelegencie

Mirosław Baściuk - od 2006 roku w branży zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i baterii. Dyrektor zarządzający ASEKOL PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego
i Organizacja Odzysku Opakowań oraz zakładu przetwarzania elektroodpadów ENVIROPOL PL.

Anita Palukiewicz, Kancelaria prawna SSW

Icon

Przeczytaj więcej o Prelegentce

Anita Palukiewicz, radca prawny, partner w kancelarii prawnej SSW zarządzająca praktyką Górnictwa
i Ochrony Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów z branży odpadowej, w tym zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów przemysłowych oraz komunalnych, a także świadczących usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Specjalizuje się również w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorstw
z sektora energetycznego, górniczego oraz przemysłowego w ramach odpowiednich obszarów działania w zakresie wymogów środowiskowych (pozwolenia wodnoprawne i dotyczące ochrony powietrza, pozwolenia zintegrowane, zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami, w tym odpadami komunalnymi). Prowadzi także audyty środowiskowe, w tym analizy dokumentacji prawnej dotyczącej środowiska, w szczególności decyzji i zezwoleń środowiskowych, inwentaryzacji
i sprawozdawczości, a także innego rodzaju dokumentacji środowiskowej. Reprezentuje przedsiębiorstwa w wielu złożonych postępowaniach środowiskowych i inwestycyjnych przed Ministrem Środowiska, urzędami lokalnymi i sądami administracyjnymi. Ma również bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania regulacji prawnych, decyzji, przeglądów itp. w zakresie wymogów regulacyjno-środowiskowych.

Sławomir Kraus, ZZO Olszowa

Icon

Przeczytaj więcej o Prelegencie

Sławomir Kraus, prawnik, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej, posiadający dyplom MBA. Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas 17 letniej pracy w bankowości, gdzie zajmował stanowiska kierownicze pozwoliło na aktywne wspieranie i rozwój sektora przedsiębiorstw publiczny i prywatnych. Z branżą gospodarki odpadami związany od 2017 roku. Powołany do Zarządu ZZO Olszowa Sp. z o.o w październiku 2020 r. Najnowszy zakończony projekt obejmował rozbudowę i modernizację Zakładu o wartości 65 MLN PLN. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie, zarządzania przedsiębiorstwem, rachunkowości, realizacji projektów inwestycyjnych, otwarty na nowe wyzwania i technologie.

Patrycja Sopalska, PreZero

Icon

Przeczytaj więcej o Prelegentce

Ekspert public relations, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na wydziale Ekonomii, specjalność Public Relations. Od początku związana z pracą w agencjach marketingowych
i public relations, gdzie obsługiwała kluczowych klientów i kierowała projektami z zakresu komunikacji i media relations. Realizowała projekty dla samorządów i spółek samorządowych. Współtworzyła,
a później była rzecznikiem Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W latach
2018-2019 rzecznik prasowy hali widowiskowo-sportowej. W latach 2019-2021 wykładowca
w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie. Od 2020 jako Dyrektor Komunikacji i Marketingu PreZero Polska związana z branżą gospodarki odpadami.

dr Jędrzej Bujny, BUJNY prawo dla ekosystemu

Icon

Przeczytaj więcej o Prelegencie

Jędrzej Bujny, radca prawny, doktor nauk prawnych, właściciel Kancelarii Prawnej BUJNY Prawo dla ekosystemu; od blisko dwóch dekad wspiera podmioty działające w sektorze infrastrukturalnym
i komunalnym ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadowej oraz wodociągowej.

Krzysztof Gruszczyński, Alba Polska

Icon

Przeczytaj więcej o Prelegencie

Prezes Zarządu / CEO ALBA POLSKA sp. z o.o.

Członek Zarządu / CEO CEEALBA EUROPE Holding plc & Co. KG

Krzysztof Kieszkowski, Fundacja Odzyskaj Środowisko

Icon

Przeczytaj więcej o Prelegencie

Krzysztof Kieszkowski - Prezes Zarządu Fundacji Odzyskaj Środowisko - od 16 lat związany
z sektorem NGOs i komunikacją. Twórca wielu kampanii CSR na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i rewitalizacji miast. Od pięciu lat wspiera procesy komunikacji i budowania marki nowoczesnych zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego MB Group. Wspiera partnerów biznesowych w realizacji obowiązków raportowania ESG.


Współtwórca ogólnopolskich projektów Elektryczne Śmieci, EKOzwrotów z firmą InPost, Polska Stolica Recyklingu oraz OSP na Straży Środowiska.


Fundacja zajmuje się tworzeniem #SmartEdu edukacji ekologicznej kształtującej pozytywny wizerunku recyklingu m.in. poprzez budowę miejskich pasiek miejskich.

Jakub Sprusiński, T-MASTER

Icon

Przeczytaj więcej o Prelegencie

Jakub Sprusiński – dyrektor ds. rozwoju produktu i sprzedaży w firmie T-MASTER S.A. . Doradza samorządom we wdrażaniu Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów w zabudowie wielolokalowej. Wie jak gminy mogą uniknąć kar finansowych za brak osiągnięcia poziomów recyklingu obecnych
i w przyszłości. Propagator idei #lesswaste która jako jedyna i nadrzędna może uchronić nas wszystkich przed kataklizmem śmieciowym.

10:50
Przerwa na kawę

Icon

Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Abrys

Uczestnicy debaty:Anna Specht-Schampera, SDZLEGAL Schindhelm

Konrad Różowicz, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

Agnieszka Fiuk, Izba Branży Komunalnej

Krzysztof Sikora, Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze

13:35
Przerwa na lunch

Icon

11:15

Przerwa na kawę

WYJAZD STUDYJNY W DNIU 1.02.2024
WIZYTACJA INSTALACJI RECYKLINGU OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH

Stora Enso w Ostrołęce

Zużyte kartony po napojach są cennym surowcem odnawialnym i atrakcyjnym źródłem włókien. Stora Enso
i Tetra Pak połączyły siły, aby zwiększyć recykling zużytych kartonów po napojach (Used Beverage Cartons; UBC) w Polsce z 25 tys. do 75 tys. ton rocznie. W tym celu, w ostrołęckim zakładzie Stora Enso, powstała duża linia do ich ponownego rozwłókniania, a Tetra Pak wraz z partnerem - firmą Plastigram buduje nieopodal lokalną linię do recyklingu polimerów i aluminium. Linie te mogą obsłużyć całą pojemność UBC w Polsce, plus nadmiary z krajów sąsiednich. Zwiększone możliwości recyklingu zostały uruchomione w 2023 roku, a fabryka Tetra Pak i Plastigram rozpocznie działalność w roku 2024.

Jak wygląda proces odzysku celulozy z opakowań po płynnej żywności? Puste opakowania kartonowe po napojach dostarczane są do zakładu w postaci sprasowanych bel i magazynowane na jego terenie. Bele znajdują się w specjalnych boksach, oznaczonych odpowiednim kodem odpadu. Za pomocą transportera, bele trafiają do rozwłókniacza. Dzięki działaniu wody, puste opakowania kartonowe rozdzielane są na frakcje: celulozę w postaci pulpy papierowej i tak zwany polyAl, czyli mieszankę polietylenu i aluminium. Cały ten proces trwa od 15 do 20 minut. PolyAl pozostaje w rozwłókniaczu, gdzie jest ponownie myty. Wyczyszczony, podlega recyklingowi w kolejnych procesach. Mogą z niego powstać takie przedmioty jak meble, doniczki, dachówki czy palety transportowe. Z kolei pulpa papierowa jest przepompowywana z rozwłókniacza do urządzeń czyszczących. W tym miejscu oddzielane są zanieczyszczenia, które będą użyte jako paliwo alternatywne do produkcji energii, wykorzystywanej w zakładzie Stora Enso w procesie produkcji papieru
z recyklingu. Oczyszczona pulpa papierowa jest zagęszczana i poddawana obróbce termicznej w temperaturze 80°C, dzięki czemu jest pozbawiona wszystkich bakterii. Czysta pulpa papierowa jest transportowana do kadzi, skąd jest pobierana przez maszynę papierniczą, gdzie będzie z niej wyprodukowany papier, służący m.in. do produkcji opakowań.


Dzięki wspólnej inwestycji Tetra Pak i Stora Enso, cenne surowce mogą być odzyskane i ponownie przetworzone, a Polska ma szansę stać się ważnym ośrodkiem recyklingu kartonów po żywności płynnej
i napojach w regionie.

ImageImage

9:00
Zbiórka przed Folwarkiem Łochów dla osób podróżujących autokarem

10:30
Zbiórka przed budynkiem Stora Enso dla osób podróżujących transportem własnym (Aleja Wojska Polskiego 21, 07-401 Ostrołęka)Zwiedzanie zakończone poczęstunkiem potrwa maksymalnie 2h. Powrót do Folwarku Łochów dla osób podróżujących autokarem.


Uwaga! Ograniczona liczba miejsc na wyjazd do Stora Enso. Obowiązują zapisy poprzez system rejestracji na konferencję.


12:30
Lunch

13:00
Powrót autokaru do Folwarku Łochów

REJESTRACJA

UDZIAŁ STACJONARNY

W KONFERENCJI

1690 zł

UDZIAŁ ONLINE
W KONFERENCJI

599 zł

 • dostęp do platformy konferencyjnej
  z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów.
 • uczestnictwo w wykładach,
 • komplet materiałów konferencyjnych i promocyjnych,
 • dostęp do platformy konferencyjnej z transmisją konferencji na żywo,
 • możliwość odtworzenia nagrania obrad na platformie po zakończeniu konferencji,
 • dostęp do prezentacji prelegentów,
 • wyżywienie w dniach 30-31.01.2024 r. (30.01.2024 r. – przerwa kawowa, lunch; bankiet
  31.01.2024 r. – przerwa kawowa, lunch, kolacja)
 • udział w imprezach towarzyszących
 • udział w wyjeździe technicznym
  w dniu 1.02.2024 r. (limit 40 miejsc).
REJESTRACJA
REJESTRACJA

MIEJSCE KONFERENCJI
I ZAKWATEROWANIE

Pałac i Folwark Łochów

ul. Marii Konopnickiej 1 i 10, 07-130 Łochów

Pałac i Folwark Łochów położony jest zaledwie godzinę jazdy od Warszawy drogą S8, w sercu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, nad rzeką Liwiec, na terenie o powierzchni 27ha.
Z myślą o relaksie i aktywnym wypoczynku
w hotelu zaprojektowano kryty basen, sauny (łaźnia parowa, sauna fińska, saunarium) oraz profesjonalne zaplecze Wellness&SPA.

Koszt zakwaterowania za dobę ze śniadaniem:

Pokój 1-osobowy w Folwarku: 390 zł brutto
Pokój 2-osobowy w Folwarku: 454 zł brutto

Pokój 1-osobowy w domku: 300 zł brutto
Pokój 2-osobowy w domku: 350 zł brutto

W cenie noclegu: śniadanie w formie bufetu oraz wstęp na kryty basen, sauny (łaźnia parowa, sauna fińska, saunarium).

ImageImageImageImageImage

Rezerwacja na hasło ABRYS: recepcja@folwarklochow.pl
Kontakt telefoniczny: 514 285 202

ZOBACZ HOTEL

ZAPRASZAMY NA ABRYSÓWKĘ
29.01.2024 20:00-24:00

Abrysówka to tradycyjne spotkanie zapoznawcze dla uczestników naszych konferencji.

Ma charakter zupełnie nieformalny.To wyśmienita okazja do poznania partnerów, gości czy innych uczestników, a także nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych, jak i prywatnych.

Zachęcamy do przynoszenia regionalnych przekąsek i napojów.

Serdecznie zapraszamy!

KOLACJA BANKIETOWA - WENECKI BAL MASKOWY
30.01.2024, godzina 20:00

Z ogromną przyjemnością zapraszamy Was na wyjątkową kolację bankietową w stylu balu weneckiego, która odbędzie się 30 stycznia 2024 roku o godzinie 20:00 podczas naszej konferencji.

Karnawałowy klimat, pełen tajemniczości i elegancji, z pewnością dostarczy niezapomnianych chwil. Aby uczynić tę noc jeszcze bardziej magiczną, zachęcamy Was do przygotowania przepięknych masek oraz strojów nawiązujących do tradycji weneckiego karnawału. Niech nasza kolacja bankietowa zamieni się w barwny spektakl pełen enigmatycznych postaci, a kreatywność w strojach będzie dodatkowym elementem współzawodnictwa o tytuł najbardziej stylowej osoby wieczoru.

Przygotujcie się na pełną emocji podróż do magicznego świata Wenecji, gdzie tajemnice ukrywane są za każdym rogiem, a zabawa trwa do białego rana. To wyjątkowe wydarzenie połączy naszą konferencję
w niepowtarzalny sposób, oferując nie tylko inspirujące rozmowy, ale również niezapomnianą rozrywkę.

Bądźcie gotowi na wyjątkową noc, wypełnioną muzyką, tańcem i niekończącą się radością! Czekamy na Waszą obecność, aby razem stworzyć wyjątkowe wspomnienia.

WARSZTATY KREATYWNE
31.01.2024, godzina 16:00

Po zakończeniu głównych obrad konferencji mamy przyjemność zaprosić Was na inspirujące warsztaty, które odbędą się w ramach naszego wydarzenia.


Warsztaty tworzenia ceramiki:
Zanurz się w świecie kreatywności, naucz się sztuki ceramiki pod okiem doświadczonych instruktorów
i stwórz swoje własne unikalne dzieło.

Warsztaty tkackie:
Odkryj magię tkaniny, połącz kształty, kolory i tekstury, aby stworzyć wyjątkowe dzieło sztuki tekstylnej. Podczas warsztatów tkackich, doświadczysz radości z tworzenia
i rozwoju własnych umiejętności.

Warsztaty z pieczenia chleba:

Zapraszamy na kulinarne wyzwanie! Naucz się sztuki pieczenia chleba pod czujnym okiem doświadczonych piekarzy. Poczuj aromat świeżego chleba w trakcie tworzenia go samodzielnie od podstaw.

Warsztaty odbędą się w domkach rzemieślniczych na terenie Folwarku.

ImageImageImageImage

LOT WIDOKOWY ŚMIGŁOWCEM - NAGRODA DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

PATRONI
I PARTNERZY KONFERENCJI

ORGANIZATOR

PARTNER GENERALNY

PARTNERZY SPECJALNI

PARTNERZY

PARTNERZY PRAWNI

PATRONAT BRANŻOWY

PATRONAT MEDIALNY

W NASZYCH MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

DOŁĄCZ DO WYDARZENIA

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Paulina Wolna

kierownik
koordynator wydarzenia

Kontakt w kwestiach merytorycznych

881 932 976

Icon

p.wolna@abrys.pl

Icon Icon Icon
Napisz do mnie

Łukasz Kawa

menadżer ds. promocji
i sponsoringu

Kontakt dla Partnerów wydarzenia, promocja

608 376 797

Icon

l.kawa@abrys.pl

Icon Icon Icon
Napisz do mnie