12. Konferencja

Selektywna zbiórka,

segregacja i recykling odpadów #SIR2021

16-17 lutego 2021 r.
online

KONFERENCJA ONLINE

"Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów"

Zmiany w polskim prawie (ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) dotyczące m.in. obniżenia wymaganych poziomów recyklingów do 2025 r. skłaniają do dyskusji i analizy obecnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Świetną okazją będzie udział w Konferencji „Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów”, która tradycyjnie otwiera sezon konferencyjny w branży odpadowej i tym razem odbędzie się online w dniach 16-17 lutego 2021 roku.


- W trakcie obrad będziemy dyskutować na temat obniżenia wymaganych poziomów recyklingów, które oddalają nas od wcześniej wyznaczonych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych.


- Zastanowimy się też, jak obecne zmiany wpłyną na rynek surowców? Czy gminy wykorzystają czas na modernizację systemu odpadami? Czy te zmiany zahamują wzrost cen?


- Podczas konferencji praktycy z polskich gmin, głównie miejskich, zaprezentują swoje doświadczenia w uzyskiwaniu wysokich poziomów recyklingu i technologie, które mogą to usprawnić. Dowiemy się jak im się to udało osiągnąć już teraz?


- Zaprezentujemy kilka wizji systemu ROP. Który z modeli będzie najkorzystniejszy dla gmin? Który jest do zaakceptowania przez przedsiębiorców? Wiadomo, że rynek czeka na zastrzyk pieniędzy z systemu ROP.


- Usłyszymy od przedstawicieli instalacji komunalnych co powinno, a co nie powinno trafić na ich linie. Czy ekoprojektowanie i odpowiedzialność producentów ułatwi pracę instalacjom przetwarzania odpadów?


Jak Państwo widzą jest wiele pytań, na które chcemy znaleźć odpowiedź. Dlatego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w największej konferencji w branży związanej z selektywną zbiórką odpadów oraz z odzyskiem surowców i recyklingiem. Spotkajmy się w gronie ekspertów i praktyków już wkrótce.


dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka
Przewodnicząca Rady Programowej


RADA PROGRAMOWA

dr inż. Barbara Kozłowska - Politechnika Łódzka – Przewodnicząca Rady Programowej

Szymon Dziak-Czekan - Stowarzyszenie Polski Recykling
Andrzej Sobolak - Stowarzyszenie Biorecykling

Piotr Szewczyk – Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw”

Karol Wójcik - Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

Tomasz Szymkowiak – Przegląd Komunalny

Piotr Matuszewski - Abrys Sp. z o. o.

Program konferencji*

pobierz program

16 lutego 2021 r. (wtorek)


9.00 Otwarcie konferencji

Robert Rosa, Abrys, dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka


SESJA 1 Zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – jak wpłynie na selektywną zbiórkę, segregację i recykling odpadów?

Prowadzący: Robert Rosa, Abrys, dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka


9.10 Nowe cele recyklingu odpadów komunalnych w UCPG oraz Zespół doradczy przy Ministrze Klimatu i Środowiska

dr Marek Goleń, Ministerstwo Klimatu i Środowiska


9.30 Ostatnie zmiany w UCPG – zmiana sposobu rozliczania poziomów odzysku przez gminy za 2020 – wymiar praktyczny dla samorządów
Maciej Kiełbus, Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

9.50 Luki inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami
dr inż. Jolanta Kamińska-Borak, Instytut Ochrony Środowiska

10.10 System Indywidualnej Segregacji Odpadów T-Master – nowe możliwości technologiczne na rozliczanie mieszkańców za odpady
Jakub Sprusiński, T-Master


10.30 Odpady - Bliżej ludzi czyli skuteczniej - przykłady zastosowania elektronicznych altan śmietnikowych
Hanna Marliere, Green Management Group


10.45 Zmiany w ustawie o odpadach, nowelizacja prawa i ich możliwy wpływ na funkcjonowanie rynku

Anna Specht-Schampera, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k.


11.05 System naliczania opłat i kar za nieosiągnięcie poziomu recyklingu – ile zapłaci Twoja gmina?
dr inż. Agnieszka Ciechelska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu


11.25 przerwa techniczna


11.35 - 12.25 PANEL DYSKUSYJNY:
Przyszłość selektywnej zbiórki, segregacji i recyklingu. Czy obecne zmiany w prawie zahamują wzrost cen i ułatwią osiągnięcie wymaganych poziomów?

Prowadząca: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka
Paneliści:
- dr Marek Goleń, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
- Anna Specht-Schampera, Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k.
- Karol Wójcik, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami
- Agnieszka Rychlicka, T-Master
- Hanna Marliere, Green Management Group
- Aleksander Kozłowski, Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Komunalne


12.25 przerwa techniczna


SESJA 2 Poziomy recyklingu – wyzwania dla polskich miast. Kto i w jaki sposób osiągnął sukces?

Prowadzący: Piotr Szewczyk – Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw”; Dominik Szymański, Energia i Recykling
12.35


12.45 Potencjał i granice recyklingu w Polsce
Katarzyna Błachowicz, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy


13.05 Przepis na sukces gospodarki odpadami w Gdyni – system przyjazny i wygodny dla użytkownika

Bartosz Frankowski, Urząd Miasta Gdyni


13.15 Zintegrowany system zarządzania odpadami oraz innowacyjne technologie zgodne z dyrektywami UE

dr hab. inż. Adam Cenian, Instytut Maszyn Przepływowych


13.30 System indywidualnej segregacji odpadów

Adrianna Saganek, Urząd Miasta w Ciechanowie


13.40 Skuteczna segregacja z punktu widzenia firm odbierających oraz instalacji przetwarzania
Karol Wójcik, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami


14.00 Przegląd europejskich rozwiązań w selektywnej zbiórce
dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka


14.20 Stanowisko Związku Miast Polskich dotyczące UCPG
Maciej Kiełbus, Związek Miast Polskich


14.40 przerwa techniczna


14.50– 15.30 DEBATA
Jaka droga do recyklingu? Odpady selektywnie zbierane czy sortowanie wszystkich strumieni odpadów?
Piotr Barczak, European Environmental Bureau; Mariusz Rajca, TOMRA Sorting

Prowadzący: Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny


15.30 zakończenie pierwszego dnia konferencji

17 lutego 2021 r. (środa)


SESJA 3 ROP – który model lepszy?

Prowadzący: Piotr Talaga, Przegląd Komunalny
9.00


9.10 Uwarunkowania wprowadzenia ROP Polsce – przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość

Krzysztof Kawczyński, Krajowa Izba Gospodarcza


9.30 System depozytowy jako narzędzie wsparcia dla systemu ROP

Robert Szyman, Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych


9.50 Jak wprowadzić ROP? To rola Państwa czy biznesu?

Jakub Tyczkowski, Rekopol Organizacja Odzysku Odzysku Opakowań


10.00 ROP a wyzwania związane z rozwojem infrastruktury/instalacji do sortowania i recyklingu
Mariusz Rajca, TOMRA Sorting


10.20 Anatomia ROP. Potwierdzenie recyklingu w starym i nowym systemie

Szymon Dziak-Czekan, Stowarzyszenie Polski Recykling


10.40 Selektywna zbiórka, segregacja i recykling kartonów do płynnej żywności
Łukasz Sosnowski, Fundacja ProKarton


10.50 Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta w ujęciu komparatywnym
Magdalena Dziczek, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK


11.00 przerwa techniczna


11.10 – 12.10 PANEL DYSKUSYJNY:
Który model najlepszy?

- Który z modeli ROP będzie najkorzystniejszy?
- Który ma szanse realnie wzmocnić recykling?
- Kto powinien być operatorem?

Prowadzący: Piotr Talaga, Przegląd Komunalny

Paneliści:
- Szymon Dziak-Czekan, Stowarzyszenie Polski Recykling
- Łukasz Sosnowski, Fundacja ProKarton
- Magdalena Dziczek, Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK
- Paweł Lesiak, INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań
- Piotr Szewczyk – Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw”


12.10 przerwa techniczna


SESJA 4 Ekoprojektowanie, selektywna zbiórka i segregacja z punktu widzenie instalacji komunalnych – co pomaga, a co przeszkadza w przetwarzaniu odpadów?

Prowadzący: dr inż. Barbara Kozłowska, Politechnika Łódzka; Tomasz Szymkowiak, Przegląd Komunalny
12.30


12.40 Ekoprojektowanie a trendy ekologiczne
Agata Szczotka – Sarna, INTERSEROH Organizacja Odzysku Opakowań


12.50 Recyklingowalność produktu

Konrad Nowakowski, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań


13.10 Ekoprojektowanie opakowań z punktu widzenia sieci handlowej

Katarzyna Grabarska, Jeronimo Martins Polska S.A.


13.30 Od projektu do produktu – środowiskowe aspekty projektowania opakowań
Jacek Wodzisławski, Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL


13.45 "Polski Pakt Plastikowy” z punktu widzenia producenta – na czym polega i jak wpływa na markę oraz konsumenta

Paulina Kaczmarek, DANONE Central Europe, Baltics and Nordics


13.55 Selektywna zbiórka odpadów kluczem do zwiększenia recyklingu tworzyw sztucznych i do szerokiego wykorzystania recyklatów
Kazimierz Borkowski, Fundacja PlasticsEurope Polska


14.10 Materiały z produktów naturalnych, rodzaje opakowań biodegradowalnych - jakie trudności sprawiają na instalacjach, jak przebiega proces rozkładu a kompostowania opakowania

Andrzej Sobolak, Stowarzyszenie Biorecykling


14.30 Przegląd certyfikatów dla opakowań w kontekście biodegradowalności i kompostowania
Wojciech Pawlikowski, Noweko - Natura rzeczy


14.50 Adaptacja opakowań kompostowalnych jako wyzwanie dla gospodarki cyrkularnej w sektorze żywności
dr inż. Łukasz Marzantowicz, Szkoła Główna Handlowa; dr Beata Wieteska – Rosiak, Uniwersytet Łódzki


15.00 przerwa techniczna


15.10 – 16.10 PANEL DYSKUSYJNY:

PANEL DYSKUSYJNY: To i tak do nas trafi – czyli co tygrysy z instalacji lubią najbardziej?

- Co jest OK?

- Co powinno być zakazane?

- Jakie błędy popełniają mieszkańcy przy selektywnej zbiórce w domach?

- Jakie są problemy z firmami transportowymi dla instalacji?

- Czy instalacje boją się COVID-19 w odpadach?

- Jak ekoprojektować?

- recyklingowalność produktu


Prowadzący: Jacek Połomka, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie
Paneliści:
- Konrad Nowakowski, Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań
- Jacek Wodzisławski, Fundacja na rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL
- Paulina Kaczmarek, DANONE Central Europe, Baltics and Nordics
- Kazimierz Borkowski, Fundacja PlasticsEurope Polska
- Piotr Szewczyk – Rada RIPOK, ZUOK „Orli Staw”


16.10 zakończenie konferencji


18 lutego 2021 r. (czwartek)

10.00 – 13.00 Warsztaty z radzenia sobie ze stresem spowodowanym pandemią

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie

Bądź na bieżąco!

Śledź konferencję na Facebook'u!

Miejsce konferencji

Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront ****

ul. Jerzego Waszyngtona 19 81-342 Gdynia

telefon: + 58 743 07 08

email: reservations.gdncy@hotelco51.com

Hotel należący do międzynarodowej sieci hoteli Marriott International. Położony w samym sercu Gdyni, tuż obok Skweru Kościuszki, gdyńskiej plaży i Bulwaru Nadmorskiego. Oprócz 200 nowocześnie wyposażonych pokoi
w hotelowym wnętrzu odnajdziemy centrum konferencyjne o łącznej powierzchni ponad 1000 m². Z wnętrz sal konferencyjnych rozpościera się piękny, panoramiczny widok na morze, a dodatkowym atutem jest prywatny taras widokowy.


W hotelu do dyspozycji gości jest Centrum Fitness, bar oraz restauracja. Dzięki zapleczu gastronomicznemu, wyposażonemu w najwyższej jakości sprzęt, hotel oferuje posiłki na każdą okazję. Niepowtarzalną atmosferę tworzą tu subtelne i kameralne wnętrza, fantastyczny widok na morze oraz profesjonalna i uśmiechnięta obsługa.

Dostępne pokoje :

Pokój jednoosobowy typu Standard

250 zł brutto

Pokój dwuosobowy typu Standard

275 zł brutto

Pokój jednoosobowy typu Superior

Pokój dwuosobowy typu Superior

280 zł brutto

305 zł brutto

Pokój jednoosobowy typu Premium

Pokój dwuosobowy typu Premium

310 zł brutto

335 zł brutto

Rezerwacje mogą być bezpłatnie anulowane na dobę przed przyjazdem do godziny 23:59.

POCZUJ EMOCJE EURO 2020

REGULAMIN TURNIEJU

Już niebawem rozgrzeją nas emocje związane z Euro 2020. Przygotujmy się nie tylko do kibicowania ale poczujmy także smak prawdziwej rywalizacji. Tylko na naszych konferencjach - niezwykły turniej gry w piłkarzyki. Wyłonimy zwycięzców, którzy mogą zostać zwycięzcami rozgrywek jak i całego turnieju.

Niech nam wszystkich udzieli się duch sportu związany z Euro 2020.

4 lutego, godz 18:00

ZABAWA TANECZNA WINTER PARTY

4 lutego, godz. 20:00

Zapraszamy Państwa na jedyną w swoim rodzaju, białą imprezę w rytmach największych przebojów. Tego „zimowego” wieczoru królować będzie biel i srebro, lecz zamiast ciepłych kurtek mile widziane będą stroje w klimacie zimy z dominacją bieli i srebra. Mimo lodowego klimatu gwarantujemy ciepłą atmosferę! To wszystko podczas kolacji w pierwszym dniu konferencji. Serdecznie zapraszamy!

DRUGA KOLACJA W RESTAURACJI TAWERNA

REGIONALNA 5 lutego, godz. 20:00

Otaczający tawernę las oraz szum, górskiego strumienia pozwalają na doświadczenie uroków Bystrej. Impreza w połączeniu z ogniskiem na świeżym powietrzu w pobliżu zieleni, gwarantuje udaną zabawę i niezapomniane wrażenia, a serwowane specjały kuchni regionalnej zaspokoją wyrafinowane gusta kulinarne.

KONCERT KAPELI GÓRALSKIEJ HORA

5 lutego, godz. 20:00

Dodatkowo zapraszamy Państwa na koncert folkowej kapeli góralskiej, która pochodzi z polskich i słowackich gór – Hej! Folk Kapela Góralska Hora hołduje rodzimej muzyce góralskiej Beskidów i Tatr w tradycyjnym, rozrywkowym oraz miłym dla ucha brzmieniu. Zespół Góralska Hora z przyjemnością prezentuje skoczne i żywiołowe utwory inspirowane melodiami słowackimi, węgierskimi, rumuńskimi, bałkańskimi, cygańskimi oraz żydowskimi, tak aby koncert grupy Hora był dużą dawką pozytywnej muzyki.

BEER JOGA

5 lutego, godz. 18:30

Zajęcia „piwnej jogi” to propozycja dla miłośników aktywności fizycznej i smaku piwa. Ten rodzaj jogi ma łączyć przyjemne z pożytecznym, by rozluźnić ciało i pożegnać stres! Podczas zajęć z Beer Yogi skupiając uwagę na butelce, wykonujemy pozycje balansujące z piwem w dłoniach oraz...rozkoszujemy się smakiem tego trunku.

Zalecany strój sportowy.

Apartamenty Bystra

Adres:

ul. Fałata 2, 43-360 Bystra k/Bielska-Białej

Rezerwacja: (33) 4991 921 lub 795 991 921; e-mail: recepcja@apartamentybystra.pl

Gwarancją ceny noclegu jest powołanie się na hasło „Abrys” . Pula apartamentów została zarezerwowana do 15 stycznia. Ilość noclegów jest ograniczona.Dodatkowo do Państwa dyspozycji zostały zarezerwowane pokoje

Apartamenty Bystra ze specjalną zniżką dla uczestników konferencji.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

W cenie noclegu parking, sauna oraz siłownia.

Koszt noclegu za jedną dobę wynosi:

•apartamenty 3 os. (2 łóżka pojedyncze + rozkładana sofa) - 243,00 zł/ doba

•apartamenty 4 os. (ap. dwupokojowy tj. sypialnia z 1 dużym łóżkiem oraz salon gdzie znajduje się duża rozkładana sofa) - 313,00 zł/ doba

•apartamenty 2 os. Typ I (1 duże łóżko) - 223,00 zł/ doba

•apartamenty 2 os. Typ II (2 łóżka pojedyncze) - 223,00 zł / doba

W hotelu Golden Tulip Magnus - brak wolnych miejsc dla rezerwacji noclegu

Polecamy Apartamenty Bystra

Program konferencji

Współpraca

Patronat Honorowy

Partner Generalny

Partner Specjalny

Partner merytoryczny

Partnerzy

Patronat branżowy

Partnerzy merytoryczni

Patronat medialny

O konferencji

A few sentences about your product. How it help to solve clients' problems.It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Your Customer Name

A few sentences about your product. How it help to solve clients' problems.It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

Your Customer Name

A few sentences about your product. How it helps to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photosA few sentences about your product. How it helps to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!!

Your Product Presented In Use

YOUR HEADLINE

Your description

Success stories

Company name

CLIENTS WORLDWIDE

1 mln

CUSTOMER SATISFACTION

99%

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Olga Rosiak
project manager
Dział Szkoleń i Konferencji
T: +48 (61) 655 81 26
M: +48 784 036 989
e-mail: o.rosiak@abrys.pl


Łukasz Kawa
manager do spraw promocji
Dział Szkoleń i Konferencji

T: +48 (61) 655 81 29

M: +48 608 376 797

e-mail: l.kawa@abrys.pl